جناب آقای مهندس پرويز آقايی

با احترام، بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالی را به سمت مديريت محترم عامل شركت مقره سازی ايران تبريك و تهنيت عرض نموده و از خداوند باری تعالی توفيقات روز افزونتان را آرزومنديم رجاء واثق داريم كه در اين عرصه جديدنيز هم چون عرصه های ديگر خدمتگزاری به توليد كشور كماكان موفق، مويد وپيروز باشيد

واحد روابط عمومی، شرکت مقره سازی ایران

image_pdf