بازدید فرماندار و مدیرکل سمت استان مرکزی از کارخانه مقره سازی

image_pdf