آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

با توجه به پدیده ریزگردها که بخش وسیعی از کشور را دربر گرفته است و این امر سبب نشت آلودگی بر روی مقره‌ها و تجهیزات عایقی می شود و به مرور زمان درصورت عدم شستشوی خطوط و پست کشور تخلیه سطحی و جریان خزش و در نهایت موجب ناپایداری و اتلاف انرژی می‌گردد. در این راستا شرکت مقره سازی ایران تلاش نموده است با نهادهای مختلف در خصوص پوشش نانو وارد مذاکره شده و اقدام به پوشش نانو بر روی مقره سرامیکی نماید که با این پوشش با نوجه به خاصیت آبگریزی که در مقره‌ها ایجاد خواهد شد سبب خودشویندگی مقره ها و در نهایت کاهش جذب آلودگی و جریان خزش بر روی مقره ها فراهم خواهد شد.

image_pdf