جهت دریافت سود سهام بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۹ شرکت‌ مقره سازی ایران سهامداران می توانند ضمن تکمیل فرم زیر و اعلام شماره حساب بانکی معتبر و شماره شبای بانکی آن را به آدرس دفتر مرکزی ارسال و یا فکس نمایند. همچنین میتوانند فرم تکمیل شده را به آدرس ایمیل saham@iraninsulator.com ارسال نمایند.

سهامداران زیر سن قانونی می بایست شماره حساب ولی خود را به همراه کپی صفحه اول شناسنامه خود و صفحات اول و دوم شناسنامه ولی را به همراه فرم تکمیل شده ارسال نمایند.

درصورتیکه سهامدار وکیل داشته باشد لازم است وکالتنامه به تاریخ سال جاری باشدو یا توسط دفترخانه اسناد رسمی تمدید اعتبار گردد.

دانلود فرم جهت تکمیل و ارسال

image_pdf