اجراي پست ٤٠٠ کیلو ولت دهلران با مقره هاي شركت مقره سازي ايران

افتتاح پست 400 دهلران با مقره های اتکایی شرکت مقره سازی ایران اجرا شده توسط شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان

image_pdf